SYNPUNKTER/KLAGOMÅL

För oss är det viktigt att veta vad ni tycker för att kunna att kunna erbjuda en skola med god kvalitet.

Vid synpunkter eller klagomål maila skolans rektor Johanna, johanna.elmqvist@nytida.se eller ringer på telefon 0732-347 660.