SYNPUNKTER/KLAGOMÅL

För oss är det viktigt att veta vad ni tycker för att kunna att kunna erbjuda en skola med god kvalitet. Vid synpunkter eller klagomål maila skolans rektor Rebecka@kungsaga.se eller ringer på telefon 0735 541 650.