Skolskjuts

Skolskjuts-rutiner
 Det är lite fix och trix med skolskjutsen och här får ni information om vad som gäller hos oss för att det ska fungera så smidigt som möjligt.
  • Ni vårdnadshavare avbokar själva resorna vi sjukdom eller ledighet, samt meddelar skolan via Kung Saga-telefonen                      0731 425 256.
  • Bommar (missar) ni morgonresan och ordnar resan själv måste ni boka på eftermiddagsresan, den avbokas automatiskt vid bom.
  • Vill ni göra tillfälliga ändringar måste ni meddela skolan via mail i god tid så att vi har lite marginal. Samtliga taxibolag vill ha ändringar senast tre arbetsdagar innan de ska börja gälla (Jeanette.stromberg@nytida.se).
  • När/om eleverna ska byta till en ny adress (tillfälligt eller längre), vid tex. praktik eller nytt korttids så behöver ändringen inkomma till taxibolaget minst 5 arbetsdagar innan det kan börja gälla.
  • Samma sak gäller för permanenta ändringar.
  • Inför varje nytt läsår måste ni vårdnadshavare göra en ny ansökan. Detta görs i APRIL, så att skolan hinner få beslut från utbildningsförvaltningen eller kommunen och kan beställa skolskjuts för kommande läsår. Det är också viktigt att ni i samband med ansökan skickar tider för kommande läsår (korttidstider, fritids, morgontiden osv.) så att skolan kan göra en så korrekt beställning som möjligt.
  • Är bilarna mer än 10 min. sena så gör en reklamation till respektive taxibolag.
Lämnings- och hämtningsadress:
Kung Saga Gymnasium
Telefonplan 3
126 37 Hägersten
(Samma byggnad som Hemköp och Biblioteket)