Individuella programmet

På det individuella programmet inom Nytida Kung Saga Gymnasiesärskola arbetar vi med just dina förutsättningar. Det individuella programmet är fyra år och du arbetar här i teman och ämnesövergripande i de olika ämnesområden. Du arbetar med att du har en självklar plats i vårt samhälle och du är en del i att påverka för en bättre framtid.

På Nytida Kung Saga utgår vi från dig i all undervisning. Du får lära dig om det du kan men även behöver arbeta mer med. Här får du arbeta mycket med dans, drama, bild och musik för att lära och känna glädje i alla andra ämnen.

I undervisningen har du en egen ipad. Skolan arbetar mycket med tekniska hjälpmedel som är anpassade för att du ska leva ett självständig liv och gå stolt och stark ut i vuxenlivet.

IMG_9466_redigerad-1