Kung Saga Gymnasium

Kung Saga Gymnasium

Kung Saga Gymnasium är en estetisk gymnasiesärskola som erbjuder individuellt program och med start höstterminen 2015 även nationellt estetiskt program. Skolan är för dig som är inskriven i särskolan och gillar drama, dans, musik och bild, dig som tycker om att möta och samarbeta med många olika sorters människor, dig som vill vara med och påverka din egen skolgång, framtid och samhället vi lever i.
Vi finns även på Facebook.